Veiligheid


Voor de veiligheid hanteren we dezelfde regels als in de IPSC variant met vuurwapens.
Indien een lid zich ook zou aansluiten bij een vuurwapen-schietclub, kennen ze al de veiligheidsregels omtrent vuurwapens.

Dit houdt in:

  • Altijd persoonlijke bescherming dragen. Bij airsoft is enkel een veiligheidsbril verplicht, terwijl bij vuurwapens gehoorbescherming ook verplicht is.
  • Altijd je pistool in de holster dragen tenzij in de safety area, waar geen munitie (gas of BBs) aanwezig mag zijn of na instructie door een Range Officer tijdens de course of fire.
  • Herladen gebeurt in de reload area, waar geen wapens aanwezig mogen zijn.

Verder gelden nog de algemene veiligheidsregels ivm vuurwapens:
Safety1

Ga er altijd van uit dat een wapen geladen is. Check dus bij elke handeling met een wapen dat het wapen geen lader bevat en er geen patroon in de kamer zit.

Safety2

Richt je wapen nooit op iets dat je niet wil vernietigen.

Safety3

Hou je vinger van de trekker en uit de trekkerbeugel tot je wapen gericht is op een doel waarop je hebt besloten om te schieten.

Safety4

Wees zeker van je doel en alles wat zich ervoor én erachter bevindt.