End of an era


Beste vrienden

Met wat pijn in het hart schrijven we dit bericht voor jullie.

Na heel wat jaren actief te zijn in de IPSC Action Air/AIPSC, zal AAD zijn deuren in september niet terug openen en sluit de club definitief.
Voor verschillende redenen was het voor het huidig bestuur niet meer haalbaar om onze activiteiten in zijn huidige vorm verder te zetten.

We kijken terug op 11 jaar vol sportieve prestaties en prachtige belevenissen.

Aan alle schutters die met ons door de jaren heen de sport gedeeld hebben op onze en andere wedstrijden, bedankt voor de mooie herinneringen en vriendschappen die alzo tot stand gekomen zijn!

Voor de geïnteresseerden in deze sport is er echter nog hoop. Een van onze leden is volop bezig met het uitwerken van een nieuw concept rond dynamisch schieten met airsoft wapen in al zijn facetten.
Eens dit op punt staat, zullen we de gegevens hiervoor op onze pagina zetten.

Hoe dan ook, hopen we velen van jullie nog te mogen ontmoeten in de toekomst!

See you on the range,

Bestuur AAD